Vydělávejte na své sny a papírování nechte na nás. Vedení účetnictví, mezd a daňové evidence.


Akciové společnosti a eseróčka mají dva roky na změnu

–   Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným mají dva roky na to, aby upravily svoje základní dokumenty a přizpůsobily chod novému zákonu. Některá ustanovení jsou však pro firmy povinná hned. Pokud se jim nepřizpůsobí do konce letošního června, hrozí společnostem zrušení. Zákon o obchodních korporacích platí stejně jako nový občanský zákoník od 1. ledna 2014. Firmy mají ještěRead the Rest…


Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Zákoník práce umožňuje dvě formy, které může občan využít k zapojení do pracovní činnosti: –  pracovní poměr –  dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) U těchto dohod se použije stejná právní úprava jako pro pracovní poměr, s několika výjimkami. Těmi jsou – odstupné, – pracovní doba a doba odpočinku,Read the Rest…


Fyzická osoba & Právnická firma

účetní povinnosti podniku se liší s rozsahem podnikatelských činností – u živnosti, kde je portfolio činností úzké, se vede nejčastěji pouze daňová evidence nebo se příjmy a výdaje vykazují paušálem, jen zřídka se vede podvojné účetnictví, které je naopak povinností pro obchodní společnosti. U společnosti s ručením omezeným pak mohou vzniknout povinnosti provést auditovanou účetní závěru, k ní si akciová společnostRead the Rest…


Výplata nestačí

Klíčem k úspěchu jakéhokoliv podnikání je kvalitní personál. Ovšem jak takový kvalitní personál získat a udržet a mít z jejich kvalit dlouhodobý prospěch? Základem je dobrý výběr, ale ani tým složený ze zkušených profesionálů nemusí dobře fungovat, pokud k tomu není správně motivován. Jedním z hlavních faktorů je jistě finanční ohodnocení – odpovídající mzda, kterou mohou doplňovat pravidelně či příležitostněRead the Rest…


Myšlenkové mapy

,,Myšlenkové mapy jsou nejjistější cestou k tomu, aby v sobě kdokoliv probudil génia inteligence a nadprůměrného úspěchu. Myšlenkové mapy nám do detailů ukáží to, co snažíte pochopit dlouhou dobu. Ještě nikomu se zřejmě nepodařilo podat poznatky z výzkumu lidského mozku tak srozumitelnou formou.´´  Libor Činka  Myšlenkové mapy jsou nepochybně technikou, která si svoji jednoduchostí, rychlostí i efektivitou získala neotřesitelnou poziciRead the Rest…


Jak na výdajové paušály

Osoby samostatně výdělečně činné (klasičtí živnostníci, ale také třeba svobodná povolání, soukromí zemědělci nebo lidé s příjmy z pronájmu) se už od roku 2005 můžou rozhodnout, jestli si povedou standardní daňovou evidenci či účetnictví, nebo se rozhodnou pro takzvané výdajové paušály. V prvním případě si musejí shromažďovat všechny doklady o příjmech a výdajích a následně je zpracovávat. Druhá varianta –Read the Rest…


Roční zúčtování daní se vyplatí

 Roční zúčtování se vyplatí – Většina vysokoškoláků si během roku přivydělává. S rozvojem IT technologií stoupá i počet výdělečně činných středoškoláků. Protože většina studentů neuplatní během roku v plném rozsahu slevy na dani,  je pro ně výhodné podat daňové přiznání, neboť mohou obdržet na účet zaplacené zálohy na dani během roku. I při práci během roku pouze po dobu několikaRead the Rest…


Dary nás vyjdou dráž

Dary nás vyjdou dráž          Od 1. 1. 2014 vláda zrušila daň darovací a daň dědickou, takto nabyté dary a dědictví se vypořádají v daňovém přiznání podle Zákona o daních z příjmu §10 jako ostatní příjmy – tedy zdaníme 15 procenty.              Osvobozeny jsou dary od příbuzných v přímé a vedlejší linii,  to znamená jedná-li se oRead the Rest…


Vedení účetnictví přináší značné náklady a to zejména na vlastní zaměstnance, jejich školení a náklady na účetní software. Nabízíme vám minimalizaci nákladů a špičkový servis v oblasti účetnictví, mezd a daňové evidence.