podnikání

now browsing by tag

 
 

Výplata nestačí

Klíčem k úspěchu jakéhokoliv podnikání je kvalitní personál. Ovšem jak takový kvalitní personál získat a udržet a mít z jejich kvalit dlouhodobý prospěch? Základem je dobrý výběr, ale ani tým složený ze zkušených profesionálů nemusí dobře fungovat, pokud k tomu není správně motivován. Jedním z hlavních faktorů je jistě finanční ohodnocení – odpovídající mzda, kterou mohou doplňovat pravidelně či příležitostně bonusy. Vedle toho však existuje řada dalších aspektů, které ovlivňují zájem a chuť zaměstnance vydat ze sebe v práci to nejlepší. Patří mezi ně například přesně stanovená pracovní náplň, odpovědnost za konkrétní úkony, příležitost uplatnit vlastní nápady, verbální ocenění, možnost kariérního postupu a významnou roli hraje osobní rozvoj, tedy vzdělávání.

                Podnikateli nestačí mít provoz svého podniku perfektně promyšlený a zorganizovaný. Je především potřeba, aby všichni, kdo se na něm podílejí svoji práci vykonávali dobře. Přínosem bude především člověk, který má o svou profesi upřimný zájem, navíc podpořený snahou se neustále zlepšovat a rozšiřovat své znalosti. Je v zájmu zaměstnavatele podpořit profesní rozvoj svých lidí, mnozí se však na školení svého personálu nedívají právě s nadšením. Představu dalšího vzdělávání mají obvykle spojenou s vynaložením peněz do někoho, kdo se zanedlouho může sebrat a odejít zs prací jinam.

,, Pokud zaměstnance školím, dávám najevo, že o něj mám zájem. Musím mu proto nastolit takové podmínky, aby neměl chuť odejít.“

Jiří Štift, šéfkuchař hotelu Mandarin Oriental  

Myšlenkové mapy

,,Myšlenkové mapy jsou nejjistější cestou k tomu, aby v sobě kdokoliv probudil génia inteligence a nadprůměrného úspěchu. Myšlenkové mapy nám do detailů ukáží to, co snažíte pochopit dlouhou dobu. Ještě nikomu se zřejmě nepodařilo podat poznatky z výzkumu lidského mozku tak srozumitelnou formou.´´  Libor Činka 

Myšlenkové mapy jsou nepochybně technikou, která si svoji jednoduchostí, rychlostí i efektivitou získala neotřesitelnou pozici mezi kreativními technikami, ale také v oblasti zlepšování paměti a učení. Na druhou stranu je zajímavé, že je řada lidí nepoužívá takovým způsobem, který by vedl k jejich maximálnímu užitku.

Mapy se snaží nejen pracovat s pojmy, ale obecně s představami, které máme uložené ve svém mozku. Používání obrázků je tak důležité především proto, že vytváří prostor pro další asociace a je ukázkou spojení transmediálního, které se v našich běžných úvahách příliš často nevyskytuje. Mimo toto spojení mají ještě jednu velice důležitou úlohu – do procesu myšlení vtahují emoce, což je zásadní nejen pro design, ale pro jakékoli úvahy. Rozdíl mezi racionalitou a emocionalitou je často především ve sféře společenské konvence a díky čisté práci se slovy se tak zbytečně ochuzujeme o možnost divergentního myšlení, neboť zůstáváme v zajetí již hotových řešení.

Ať už se pohybujete v jakémkoliv odvětví a máte jakýkoliv cíl, myšlenkové mapy vám pomohou:

  • Myslet jasně, kreativně a originálně
  • Dobře pracovat s informacemi a s časem
  • Dělat důrazná, citlivá a sebevědomá rozhodnutí
  • Efektivně přesvědčovat, vyjednávat a prezentovat
  • Připravovat životaschopné, výdělečné strategie a plány
  • Dokončovat projekty včas a bez tradičního uzávěrkového stresu

Tony Buzanje vynálezce myšlenkových map a autorem knihy myšlenkové mapy. Miliónům lidí pomohl uvolnit jejich kreativitu, vylepšit paměť a najít cestu, jak uvažovat v širších souvislostech. Velmi populární jsou jeho školení a motivační přednášky pro soukromé firmy i vládní organizace ve významných centrech byznysu po celém světě.

Login