www.ucetni-kancelar.net

now browsing by tag

 
 

Výplata nestačí

Klíčem k úspěchu jakéhokoliv podnikání je kvalitní personál. Ovšem jak takový kvalitní personál získat a udržet a mít z jejich kvalit dlouhodobý prospěch? Základem je dobrý výběr, ale ani tým složený ze zkušených profesionálů nemusí dobře fungovat, pokud k tomu není správně motivován. Jedním z hlavních faktorů je jistě finanční ohodnocení – odpovídající mzda, kterou mohou doplňovat pravidelně či příležitostně bonusy. Vedle toho však existuje řada dalších aspektů, které ovlivňují zájem a chuť zaměstnance vydat ze sebe v práci to nejlepší. Patří mezi ně například přesně stanovená pracovní náplň, odpovědnost za konkrétní úkony, příležitost uplatnit vlastní nápady, verbální ocenění, možnost kariérního postupu a významnou roli hraje osobní rozvoj, tedy vzdělávání.

                Podnikateli nestačí mít provoz svého podniku perfektně promyšlený a zorganizovaný. Je především potřeba, aby všichni, kdo se na něm podílejí svoji práci vykonávali dobře. Přínosem bude především člověk, který má o svou profesi upřimný zájem, navíc podpořený snahou se neustále zlepšovat a rozšiřovat své znalosti. Je v zájmu zaměstnavatele podpořit profesní rozvoj svých lidí, mnozí se však na školení svého personálu nedívají právě s nadšením. Představu dalšího vzdělávání mají obvykle spojenou s vynaložením peněz do někoho, kdo se zanedlouho může sebrat a odejít zs prací jinam.

,, Pokud zaměstnance školím, dávám najevo, že o něj mám zájem. Musím mu proto nastolit takové podmínky, aby neměl chuť odejít.“

Jiří Štift, šéfkuchař hotelu Mandarin Oriental  

Aktuality

ČERVEN 2015

 

Pondělí 01. června

 daň z nemovitých věcí

– splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2015

 

Úterý 09. června

spotřební daň

– splatnost daně za duben 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

 

Pondělí 15. června

daň z příjmů

– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 

Pondělí 22. června

daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 pojistné

– podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

 

Středa 24. června

spotřební daň

– splatnost daně za duben 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

 

Čtvrtek 25. června

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a daň za květen

– souhrnné hlášení za květen

– výpis z evidence za květen

energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2015

spotřební daň

– daňové přiznání za květen 2015

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2015 pokud vznikl nárok)

 

Úterý 30. Června

 daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2015

 

Login